ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อช. ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 12 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน
@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
💢 วันที่​ 7 เมษายน 2564 (*) เวลา 09.30 น. (*)(*) นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วย นายสุภัทร พุฒศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเลือกตั้งประธานอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน คนใหม่ คือนายประเยาว์ ลัดสุ ผู้นำ อช. หมู่ที่ 6 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน แทนที่คนเดิมที่ลาออกไป พร้อมนี้ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนภาระกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน
🚩 ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 12 times, 1 visits today)