อบรมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 16 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน
@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
💢 วันที่​ 24 กุมภาพันธ์ 2564
## เวลา 08.30 น. นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
✍️โดยกำหนดดำเนินกิจกรรม 3 วัน ระหว่าง วันที่ 23-25 กพ. 64
(ร่วมมือ) กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่สอง)
(ดาว) โดยมีผู้เข้าร่วมดำเนินการประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม ผู้นำ อช.
รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ณ แปลงของนายพัฒนา สีทองสาตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งกิจกรรม มีดังนี้
1.กิจกรรมฐานเรียนดังนี้
1.1) ฐานลูกบอล อีเอ็ม
1.2) ฐานห่มดินด้วยฟาง
1.3) ฐานคันนาทองคำ
2.เวทีเสวนาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า
3.ทำพิธีปฎิญาณตน เนื่องในวันดินโลก
ณ แปลงนา นายพัฒนา สีทองสา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ต.หัวดง อ. นาดูน จ.มหาสารคาม

(Visited 16 times, 1 visits today)