เตรียมความพร้อมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

เข้าชม 12 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
เตรียมความพร้อมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”
ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล
ณ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม😊😊😊

(Visited 12 times, 1 visits today)