ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านด้ามขวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม 74 ครั้ง

พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน

และนางสาวรัตนาวรรณ คำสะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ออกติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

บ้านด้ามขวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการบริหารโครงการฯ

ให้คณะกรรมการและสมาชิกที่ยืมเงิน จำนวน 34 ราย ทราบและถือปฏิบัติ

พร้อมติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่

  1. นายสมบูรณ์ โทอุดทา บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ ประกอบอาชีพ เลี้ยงกบ ปลาดุก ปลาหมอ

หนูพุก หมู และปลาไหล รายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 2,000 บาท

  1. นางสุ่ม ยั่งยืน บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ ประกอบอาชีพ เลี้ยงกบ ปลาดุก

ปลูกผักสวนครัว ได้แก่ มะละกอ แมงลัก โหระพา กระเพา รายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 บาท

ซึ่งทั้ง 2 ครัวเรือน ได้นำไปขายที่ตลาดประชารัฐเทศบาลตำบลหนองไผ่คนไทยยิ้มได้

บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 74 times, 1 visits today)