ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 49 ครั้ง

พระธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสถาพร  สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน

มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี ต้นทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 ตำบล ได้แก่

1.ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ณ ที่ทำการกำนันตำบลพระธาตุ

2.ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาดูน

(Visited 49 times, 1 visits today)