สพอ.นาด้วง ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล

🏡สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง🏡
🗓วันที่ 20มกราคม2564
📣ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
📝นางพัฒนา ธรรมสรณกุล พัฒนาการอำเภอนาด้วง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
💓 ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อปักหมุด ระบุพิกัด ทำแผนที่แปลง และร่วมวางแผนออกแบบแปลงที่จะทำการปรับพื้นที่กับเจ้าของแปลง หลังจากที่ได้ผ่านการอบรม
🏡 ณ เเปลง นายบัวรอง ศรีบุรินทร์ ตำบลท่าสวรรค์ อ.นาด้วง
_____
🍒Change for good
📷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง

(Visited 4 times, 1 visits today)