นางพัฒนา ธรรมสรณกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาด้วง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย naduang วันที่ 20 ส.ค. 2563

พช.นาด้วง ฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบวัสดุ/อุปกรณ์ ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย naduang วันที่ 20 ส.ค. 2563

พช.นาด้วง ฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบวัสดุ/อุปกรณ์ ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

– วันนี้ (17 ส.ค. 63) นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอน [...]