นางพัฒนา ธรรมสรณกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาด้วง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย naduang วันที่ 03 พ.ค. 2565

🌻สพอ.นาด้วง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

🌷วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 🕘 เวลา 09 .00 น. ณ ห้องประช [...]