พช.นาดี ร่วมกิจกรรม “รวมใจไทยต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่  10  พฤษภาคม  2565  ว่าที่ ร.ต. หญิง กรรณาภรณ์  กิติกรเศรษฐ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาดี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. อำเภอนาดี  ร่วมกิจกรรม  “รวมใจไทยต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  ณ  บริเวณเขาแหลม  หมู่ที่ 2  ตำบลนาดี  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นประธาน

(Visited 15 times, 1 visits today)