พช.นาดีฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2565

เข้าชม 19 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณาภรณ์ กิติกรเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาดี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาดี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอดิศักดิ์ ปัญญา นายอำเภอนาดี เป็นประธานในการประชุม โดยในวาระประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามหนี้ค้างชำระ       ปี 2556-2566 และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขุนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 19 times, 1 visits today)