สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 9 ครั้ง

🦀🦀เรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม 🦀🦀
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
🗓 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาเชือก มอบหมายให้ นายวุฒิชัย มังลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทุนศรัทธาและทุนปัญญาที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ระดมทุนเพื่อขยายผลกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เป็นจำนวนเงิน 14,520 บาท
โดยมีกิจกรรม
🌸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก ร่วมทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
➡️ซึ่งการระดมทุนจากทุนศรัทธาและทุนปัญญา ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนจะนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือ
การบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือความเดือดร้อนต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึง การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ จนแทบจะกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ทั้งนี้ ได้มอบทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 29 คน
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 9 times, 1 visits today)