สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกลงพื้นที่แปลงบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลนาเชือก เพื่อตรวจสอบการขุดและปรับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานจาก ปปท.เข้าร่วมสังเกตุการด้วย

(Visited 9 times, 1 visits today)