สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคก หนอง นา พช.

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินตามโครงการแปลง นายถนอม เล็กเจ็ก ในวันดังกล่าวผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบด้วย

(Visited 13 times, 1 visits today)