ตรวจ โคก หนอง นา

เข้าชม 14 ครั้ง

(,)เรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม(,)วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาอำเภอนาเชือก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการโคกหนองนา แปลงนายโชคเจริญ​ เนียนไธสงค์​ ม.1 ต.สำโรง​ แบบ​1:1 ดิน​ร่วนปนทราย​

(Visited 14 times, 1 visits today)