สพอ.นาเชือก ติตตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 87 ครั้ง

วันที่  7  มีนาคม  2560  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชิกติดตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพ กลุ่มทอเสื่อกก บ้านเหล่ากว้าง หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 87 times, 1 visits today)