นางพัณณิตา ประถมมูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาจะหลวย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nachaluai วันที่ 26 มี.ค. 2564

นางพัณณิตา ประถมมูล พัฒนาการอำเภอนาจะหลวย มอบหมาย นายศิริวัฒน์ วงศ์วรรณ ติดตามการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ(นพต.) ต.โนนสมบูรณ์ ณ แปลง CLM ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nachaluai วันที่ 25 มี.ค. 2564

นางพัณณิตา ประถมมูล พัฒนาการอำเภอนาจะหลวย พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ วงศ์วรรณ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านป่าไร่ ม.8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี