นายสุบรร สลับศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร