ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพ [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมดำเนินการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ บ้านบา [...]