ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางกัลยดา หฤทัย [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบุดี

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องป [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามความคืบหน้าการจัดสถานที่และบูธนิทรรศการฯ เพื่อรับการตรวจประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการฯ จากกระทรวงมหาดไทย

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกปร [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางกัลยดา หฤท [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำพะยา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพร่อน ตำบลท่าสาป และตำบลเปาะเส้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย “โครงการจาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หมู่ที่ 1 , ห [...]