ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดยะลาสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยสิทธ์ พานิชพ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจและทดสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการก [...]