ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมทดสอบระบบการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้ [...]