ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านจาหนัน [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางกัลยดา หฤ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่การปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพั [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 2019

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรุณสวัดิ์ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางกัลยดา [...]