ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนิการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลิดล

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 ณ บ้านนางหม๊ะสุวารี สาคอ ห [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหว [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหวั [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

พช.เมืองยะลา ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนิการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบ [...]