ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจรับวัสดุ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (เอามื้อสามัคคี) ตำบลบุดี

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ บ้านนิบง ม.2 ต.บุดี อ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจรับวัสดุ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (เอามื้อสามัคคี) ตำบลบันนังสาเรง

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ณ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเม [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจรับวัสดุ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหน้าถ้ำ

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนา [...]