ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ลุยพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาครัวเรือนต้นแบบปลูกผัดสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19”

@Yala เมืองน่าอยู่ “พช.ลุยพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนแ [...]