ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา นวล [...]