ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกตะไคร้หอม)

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ สุขศาลาพระรา [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ม.2 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ [...]