ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีรับ – มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนว [...]

พช.เมืองยะลาจัดเวทีโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารตาด [...]

พช.เมืองยะลาจัดเวทีโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารตาด [...]

พช.เมืองยะลาจัดเวทีโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้า [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมให้การต้อนรับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09.30 น. ณ บ้านวังกระ หมู่ที่ [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีรับ – มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนากา [...]