ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลิดล

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหา [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 (วันที่ 3)

  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. & [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ̵ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)

  วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ ตำ [...]

พช.เมืองยะลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ

  วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อ [...]