ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ ห [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงนางพรเพ็ญ สีชมพู หม [...]