ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

พช.เมืองยะลา จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำ [...]

พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกตะไคร้หอม)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สุขศาล [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลท่าสาป วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ น [...]