ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สตรีอำเภอเมืองยะลา ครั้งที่ 3 ปี 2565

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามหญ้ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สตรีอำเภอเมืองยะลา ครั้งที่ 3 ปี 2565

  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนาม [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำลำ [...]