ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย เรื่องการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ของเทศบาลตำบลลำใหม่

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ณ เทศบาลตำบ [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์เรี [...]

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบล ตำบลสะเตงนอก ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพวัดนิโรธสังฆาราม ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านกือแลมะห์ หมู่ที่ [...]