ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจรับวัสดุ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (เอามื้อสามัคคี) ตำบลบันนังสาเรง

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ณ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเม [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจรับวัสดุ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหน้าถ้ำ

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนา [...]

พช.เมืองยะลา ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนิการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 [...]