ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมชี้แจงการประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พช.เมืองยะลา ร่วมชี้แจงการประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนป [...]