ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา กิจกรรมขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมหมู่บ้ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำพะยา

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับ [...]

พช.เมืองยะลา ตำบลยุโปจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ตำบลยุโปจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังคว [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับ [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 6/2565

พช.เมืองยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ [...]