ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลาติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พช.เมืองยะลาติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลั [...]

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลเปาะเส้ง มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “90 พรรษา 90 ทุนการศึกษา”

่ พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลเปาะเส้ง มอบทุนกองทุนพั [...]

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลพร่อนมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “90 พรรษา 90 ทุนการศึกษา

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลพร่อนมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็ [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา” จากผู้แทนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนอำเภอนำร่องระดับพื้นที่

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใ [...]

พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบุดี

พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก [...]

พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลิดล

พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด ตามเกณฑ์การประเมินของกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ [...]