ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลบุดีมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “90 พรรษา 90 ทุนการศึกษา”

พช.เมืองยะลา ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลบุดีมอบทุนกองทุนพั [...]

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลยุโปมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “90 พรรษา 90 ทุนการศึกษา”

พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลยุโปมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็ก [...]