ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 2)

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. & [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 1)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ̵ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ณ ห้องประชุมอเมซอน อำเภอเมืองยะลา

  วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ห้อ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บึงบาโด ห [...]