ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:30 น. ณ ศูนย์เรียนร [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดวาลุ [...]