ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านกู [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” “

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกัลยดา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกัลยดา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นางกัลยดา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นางกัลยดา หฤทัยวร [...]