ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. ณ หมู่ที่ 1 [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา น [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลสะเตง

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ แปลงนางพรเพ็ญ สีชมพู หมู่ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลำพะยา

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ บ้านทองล้น หมู่ที่ 6 ตำบ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง และประชุมแผนดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลยุ [...]