ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ บ้านไบก์ [...]