ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเอามื้อ ณ แปลง โคก หนอง นา ตำบลยุโป ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

  วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ แปล [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลลำใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ บ้านสีคง หมู่ที่ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลยะลา อำเภอเม [...]

พช.เมืองยะลา จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ หมู่ 6 ตำบลบันนั [...]