ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

พช.เมืองยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการยืนยันยอดลูกหนี้เงิน [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยโครงการ “จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา” มอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนตำบลตาเซะ

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการขจัดควา [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น [...]