ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ.2564

ันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางกัลยดา ห [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับมอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ตำบลตาเซะ

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ โรงเรียนต [...]