ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา จัดประชุมเลือกสรรคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์ บ้านปีซัด หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์

  วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ [...]

พช.เมืองยะลา ส่งมอบผีเสื้อตามกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรามา อำเภอเมืองยะลา จ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลลิดล

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านบุ๊ หมู่ที่ 2 ตำบล [...]