ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลสะเตงนอก

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 ตำ [...]

พช.เมืองยะลา จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์

  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อา [...]