ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ บ้านเบ็ญญา หมู่ที่ 2 ตำบล [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมสืบสาน “ผ้าไทย” พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมรับนโยบายสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านช่องทาง Facebook live

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะล [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ บ้านมลายูบาง [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น. ณ บ้านบุดีฮีเล [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. บ้านบุดีฮีเ [...]