ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ พื้นที่ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะ [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ม.6 บ้านกำปั่น ต.ท่าสาป อ.เม [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือ [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ม.1 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เม [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ม.1 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เม [...]