ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

  วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านลิด [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลลำพะยา

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ หมู่ที่ 3, หม [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลสะเตงนอก

  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านลาโจ๊ะ หมู่ที [...]