ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลิดล

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้พิการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ที [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย บ้านทุ่งเหรียง กิจกรรม เปิดตัวโครงการ สสส.

  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ [...]

พช.เมืองยะลา นำครูสำรวจพื้นที่เพื่อจัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด

  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บ้า [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนวัดในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมให้กำลังคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านยุโป ในการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” และหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลย [...]