ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11:30 น. ณ บ้านบาโงยาแ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนผักออแกนิคป้าเขียว ตามโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านมลายูบ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งยามู

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรู [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับมอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกและโครงการต่อยอดตัดเย็บเสื้อผ้าในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการกำนั [...]

พช.เมืองยะลา เข้าพบปะหารือและประสานงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านคล้า หมู [...]