ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา เป็นวิทยากรโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรมจัดเวทีพัฒนาแผนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน (เพิ่มรายได้ ระดับหมู่บ้าน) บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป

พช.เมืองยะลา เป็นวิทยากรโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรมจัดเ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เ [...]