ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มโอท็อป ผลงานโดดเด่นหรือตัวอย่างความสำเร็จ(ฺBest practice) ภายใต้การสนับส่งเสริมโดยกลไกประชารัฐ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชา [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับพระราชทานผ้ามัดหมี่ ลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาก [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงของนายศาสต [...]