ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับมอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ตำบลตาเซะ

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ โรงเรียนต [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพั [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 19 ก.ค.2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาช [...]