ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บ้านบาโงบาแ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านบุดีฮิเ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ บ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 [...]