ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 95000  เบอร์โทรศัพท์ 073-212076
FAX 073212076
อีเมล์ muangyala2505@hotmail.com

(Visited 216 times, 2 visits today)