พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายข้าว) หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีสถานที่ให้บริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP ในพื้นที่และการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายข้าว) หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 2 times, 1 visits today)