พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลบุดี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30 น. ณ หมู่ที่ 8 บ้านบือแน ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มบือแนบาติก ตำบลบุดี โดยทางกลุ่มได้มีการนำลวดลายผ้าบาติกจากฝักราชพฤกษ์และหัวหอมใหญ่มาประดิษฐ์เป็นลวดลายผ้าบาติก ซึ่งถือเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยพึ่งพาวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่งด้วยสารเคมี ช่วยให้ผู้ที่นำผ้าไปตัดเย็บสวมใส่ หรือนำผ้าไปใช้อื่นๆ รู้สึกถึงความปลอดภัย และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม จากการลดใช้สารเคมีอีกด้วย

(Visited 3 times, 1 visits today)