พช.เมืองยะลา ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบันนังสาเรง

พช.เมืองยะลา ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบันนังสาเรง

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรงให้คำปรึกษาแก่กลุ่มลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบันนังสาเรง กลุ่มผ้าคลุมร้อยลูกปัด บ้านกะตุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ภายในกลุ่ม ให้สามารถะ ชำระหนี้คืนให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตรงเวลามากขึ้นและไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของกลุ่มสมาชิกดังกล่าว

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 3 times, 1 visits today)