พช.เมืองยะลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) และแปลงโคกหนองนา CLM หมู่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และกำนันตำบลยุโป ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีกิจกรรมถวายอาหารเพลพระและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ณ วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา แปลง CLM ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลยุโป เนื่องจากวันที่ 24 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดยะลา และชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

(Visited 8 times, 1 visits today)