พช.เมืองยะลา ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล/ยะลา พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลยะลา จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ตำบลยะลา ร่วมมอบถุงยังชีพ
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 1 times, 1 visits today)