พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงโคกหนองนา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นสำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย แปลงโคกหนองนาขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงนางพรเพ็ญ สีชมพู หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ และ แปลงนางธีรนุช แก้วเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากการสำรวจพบว่า มีน้ำท่วมบริเวณแปลงโคกหนองนา ช่วงฝนตกหนักทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน และมีหญ้าขึ้นปกคลุม ซึ่งขณะนี้น้ำยังไม่แห้งจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงแปลงโคกหนองนาได้ ต้องรอให้น้ำแห้งเพื่อเข้าดำเนินการต่อไป

(Visited 2 times, 1 visits today)